Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Tommarp

Föräldrakooperativet Tommeliten EF
Org.nr: 716436-7265
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka för en god och stimulerande barngruppsverksamhet och f ...