Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Solna

Cramo Adapteo AB
Org.nr: 556053-2888
Föremålet för bolagets verksamhet är att uthyra och sälja byggnadsmaskiner och övrig byggnads- konstruktions- och anläggningsutrustning, mobila byggnader och mobila byggnadsmoduler, förvaringscontainrar, lastvagnar och a ...
Månstrålen, EF
Org.nr: 716421-1539
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn.