Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Örnsköldsvik

Morkullans förskola, EF
Org.nr: 769600-8965
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn.