Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Leksand

Föräldrakooperativet Elefanten EF
Org.nr: 716457-0165
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att med största möjliga kostnadseffektivitet driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn.