Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Insjön

Föräldrakooperativet Knippan EF
Org.nr: 769600-4360
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmars barn, vari medlemmarna själva deltar med egen arbetsinsats. Att skapa en barnomsorg so ...
Föräldrakooperativet Pyret EF
Org.nr: 716456-9951
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom ekonomisk verksamhet vilken består i drivandet av ett föräldrakooperativt daghem för med- lemmarnas barn. Medlemmarna skall deltaga med eget ...