Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Huddinge

Filius & Filia Ek. för.
Org.nr: 769609-5772
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn.