Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Hjortsberga

Helgas ungar ekonomiska förening
Org.nr: 716404-0532
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt daghem och fritidshem för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande barn ...