Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Hällingsjö

Föräldrakooperativet Bybarna, ek. för.
Org.nr: 716447-8435
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva detta föräldrakooperativa daghem för medlemmarnas barn.