Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Göteborg

ABC All About Children AB
Org.nr: 556646-7691
Bolaget skall bedriva engelskspråkigt daghem och förskola samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Flotten Ekonomiska förening
Org.nr: 716408-7608
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i enlighet med målsättningen driva ett föräldrakooperativt daghem. Daghemmet skall uppfylla de krav avseende lokal, antal barn och personal, s ...
Föräldrakooperativet Hagabarn, EF
Org.nr: 769602-7536
Föreninen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn.
Föräldrakooperativet Helge i Helgered, EF
Org.nr: 769600-9005
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn.
Föräldrakooperativet Jätten Ek.För.
Org.nr: 716445-0418
Föreningen, som är politiskt och religiöst obunden, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt fritids- och daghem för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka ...
Föräldrakooperativet Okay ek. för.
Org.nr: 716445-1028
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva daghem, fritidshem och eller skola för medlemmarnas barn.
föräldrakooperativet Sjöormens Framtid, EF
Org.nr: 716445-2315
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva daghem för medlemmarnas barn.
Föräldrakooperativet Tilluke EF
Org.nr: 769601-2694
Föreningen har till ändamål att driva ett föräldrakooperativt daghem, för medlemmarnas barn.
Föräldrakooperativet Vasa Neon, ek. för.
Org.nr: 716445-1739
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva daghem ocheller fritidshem för medlemmarnas barn.
SWE Frukt & Grönt AB
Org.nr: 556511-3544
Bolaget skall bedriva försäljning av frukt, grönsaker och livsmedel till daghem, caféer, restauranger och livsmedelsbutiker samt idka därmed förenlig verksamhet.