Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Gällivare

Dundrets förskola EF
Org.nr: 769610-7809
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att med största möjliga kostnadseffektivitet kombinerat med hög kvalitet bedriva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn i Gälli ...