Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Fiskebäckskil

Skaftö förskola EF
Org.nr: 769614-6914
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva daghem'förskola för medlemmarnas barn samt därmed förenlig verksamhet.