Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Dalby

I Ur och Skur Solstrålen Ek. för.
Org.nr: 769600-1580
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva ett föräldrakooperativt daghem-fritidshem för medlemmarnas barn.
Stiftelsen Living Art med firma Living Art L.A.
Org.nr: 846005-664400001
Musikverksamhet, spelningar, försäljning av musikkasetter och CD. Uppsökande verksamhet på skolor, daghem, fritidshem och klubbar.