Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Bonässund

Fyrskeppet EF
Org.nr: 716460-3511
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn.