Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Båstad

Pics Foto AB
Org.nr: 556786-2296
Bolaget ska bedriva elevfotografering på skolor och daghem och därmed förenlig verksamhet.
Svenska Klasskort AB
Org.nr: 556528-7108
Bolaget skall bedriva elevfotografering på skolor och daghem samt därmed förenlig verksamhet.