Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Älvsjö

Trädskolans Kooperativa Daghem ek för
Org.nr: 716421-1208
Att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att utifrån konsumentkooperativa grundprinciper bedriva förskole- och fritidshemsverksamhet för barn i åldrarna nio månader till tolv år i Stockholms kommun.
Älvsjöbarnens Ekonomiska Förening
Org.nr: 716421-0481
Att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn.