Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Coaching i Södertälje

Aktiebolaget Amar och annat
Org.nr: 556742-4659
Bolaget skall driva vandrarhem, hotell, pensionat samt konsultuppdrag inom coaching, ledarskap, exportstöd och handel med presentartiklar, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Felicitas Consulting AB
Org.nr: 556932-0442
Individ- och grupputveckling, ledarskap, coaching, rekrytering, förändringsarbete och verksamhetsutveckling samt krishantering
KEN Coaching AB
Org.nr: 556938-0818
Verksamheten syftar till utveckling av individer och grupper inom, personlig utveckling, ledarskap och affärsutveckling, genom coaching, mental träning och utbildning.
KS Fysio & Hälsa AB
Org.nr: 556904-2251
Aktiebolaget ska bedriva fysioterapeutisk verksamhet, utbildning, individ och grupp coaching, personlig träningn, försäljning av hälsoprodukter samt äga och förvalta värdepapper.
Letz Coach & Consult AB
Org.nr: 559021-9878
Företaget ska bedriva coaching och konsultverksamhet inom verksamhets-, ledarskaps- och personligutveckling, samt försäljning av egenskapat eller förädlat material eller annan med ovanstående förenlig verksamhet.
Mer Verkstad AB
Org.nr: 556983-7718
Coaching Företagskultur Organisationsutveckling Verksamhetsutveckling Ledarutveckling Förändringsledare Facilitering Processledare Projektledare Varumärkesarbete Värdegrundsarbete Visionsarbete Framtagning av kärnvärden ...
Opis IQ Market Intelligence AB
Org.nr: 556795-2451
Bolaget ska bedriva konsultation, rådgivning och coaching inom affärsutveckling, omvärldsbevakning, utbildning och föredragshållning samt rekrytering och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Perry och Kompisar AB
Org.nr: 556850-4186
Bolaget skall bedriva konsultationer inom IT, informationssäkerhet, management, ekonomi samt kultur och underhållning i form av teater, musik, dans och litteratur. Event-produktion, coaching, bemanning samt byggnation oc ...
Persson & Haas AB
Org.nr: 556428-8222
Bolaget skall bedriva coaching, konsultation, utbildning och kursverksamhet inom hälsa, individ- och organisationsutveckling och försäljning, konsultation, installation och service inom energi och VVS med tillhörande ver ...
Pragmator Management AB
Org.nr: 556915-1706
Bolaget ska bedriva organisations- och ledarskapsutveckling, företagsrådgivning, coaching och HR frågor. Konsult- och utbildningsverksamhet inom elsäkerhet och ledningssystem och elinstallationer, samt därmed förenlig ve ...
Telge Etablering AB
Org.nr: 556902-5512
bolaget bedriver verksamhet inom lots och coaching, bemanning, rekrytering, tolkning och utbildningsverksamhet samt konsultationer inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
W & T Experience AB
Org.nr: 556538-8898
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation inom guidning, reseledarskap, kommunikation, personlighetsutveckling, coaching och teambuildning samt bedriva utbildning inom dessa områden. Företaget ska även bedriva ha ...
Zappiens Intelligence AB
Org.nr: 556718-0327
Bolaget skall bedriva omvärldsanalys, statistikbearbetning, personaluthyrning, coaching, skrivtjänster, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.