Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Coaching i Järfälla

A. Baron Coach & Consulting AB
Org.nr: 556957-8221
Coaching och mentorskap av individer, ledare och ledningsgrupper. Konsultation inom organisation och ledarskap. Även simträning.
Catharina Bergold AB
Org.nr: 559031-3127
Konsultverksamhet avseende rekrytering, ledarskap och coaching. Konsultverksamhet inom läkemedelsbranschen. Projektledning.
DAST Management Consulting AB
Org.nr: 556978-3052
Executive coaching, ledarskaps och affärsutveckling.
Get Fit For Life Nordic HB
Org.nr: 969769-0452
Bolaget skall bedriva: - Handel med livsmedel - Handel med kosttillskott - Fitness, gym- och annan träningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. konsultverksamhet, utbildning och coaching inom områdena pers ...
Good To Great World AB
Org.nr: 556812-7095
Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling, förädling, aktivering och förmedling av media- och sponsorrättigheter, coaching inom sport och näringsliv och därmed förenlig verksamhet.
Individual Training Academy Sweden AB
Org.nr: 559004-0720
Bolaget ska bedriva verksamhet inom idrottskonsult, coaching, personlig utveckling, personlig träning och därmed förenlig verksamhet.
InPartner Utbildning AB
Org.nr: 556881-8156
Utbildning, konsultation, coaching och handledning samt undersökningar och tester inom ledarskap, medarbetarskap, organisationsutveckling och grupputveckling, personlig utveckling, kompetensutveckling, försäljning, kundh ...
Internet Reflexion Sweden AB
Org.nr: 556850-5720
Företaget ska till privatpersoner erbjuda individuella samtal genom videotelefonteknik via Internet. Dessa samtal kan ha karaktären av 1. psykoterapi (samtalsterapi), 2. life coaching eller 3. livsfrågesamtal. Som ett ko ...
Kerstin Sörbom Consulting AB
Org.nr: 556859-2538
Bolaget är specialiserat på Executive coaching, vägledning, mentorskap samt ledarskapssutveckling. Företaget erbjuder konsultjänster som underleverantör till företag som arbetar med personlig utveckling. Kurser kan bedri ...
Klintrot Executive Coaching AB
Org.nr: 556679-4805
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende coaching, ledar- skapsutveckling och företagsorgansiation samt därmed förenlig verksamhet.
Orso AB
Org.nr: 556884-9821
Bolaget skall i första hand på uppdrag bedriva försäljning av produkter till dagligvaruhandel samt till Foodservice marknaden. Bolaget kommer även att kunna konsulteras gällande föreläsningar angående försäljning och coa ...
Personlig Hälsa i Sundsvall AB
Org.nr: 556975-7056
Företaget ska bedriva konsulting-, coaching-, utbildningar-, föreläsningar-, kursverksamhet inom kost, mat, hälsa och personligutveckling. Tillverkning och försäljning av hudvårdsprodukter, hälsoprodukter, hälsosam mat, ...
Proffscoacherna Stockholm EF
Org.nr: 769621-2195
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att leverera konsulttjänster inom coaching, personlig utveckling och utbildning. Medlem deltar i verksamheten genom egen arbetsinsats.
S.A.T.U AB
Org.nr: 556863-1724
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som ekonomisk konsultation och personlig coaching av klienter.
VågaVäxa i Stockholm AB
Org.nr: 556904-2954
Konsultverksamhet inom coaching, personlig utveckling, friskvård, rehabilitering och därmed förenlig verksamhet
Öhrn Utveckling AB
Org.nr: 556772-1484
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och arrangera temaresor med huvudsaklig inriktning på ledarskapsutveckling, friskvård, teambuilding, coaching och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.