Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Chark i Kristinehamn

Kristinehamns Kött och Chark AB
Org.nr: 556160-1872
Bolaget skall driva handel med livsmedel och övriga varor som saluförs inom stormarknader, samt därmed förenlig verksamhet.
Sörgården slakteri & gårdsbutik
Org.nr: 710817-XXXX
Slakteri och gårdsbutik, jord- och skogsbruk samt entreprenad- tjänster inom slakt, lantbruk och skogsarbete.