Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Catering i Uddevalla

AlexGastronomi AB
Org.nr: 556704-0927
Bolaget skall bedriva festverksamhet, catering, utbildning samt restaurang och därmed förenlig verksamhet.
Bokenäs El & Event AB
Org.nr: 556745-9523
Föremålet för bolagets verksamhet är elinstallationer, marina installationer, televisionskonsultationer, festarrangemang och därmed förenlig verksamhet.
ESCO Mat o Nöje AB
Org.nr: 556546-2826
Bolaget skall bedriva café-, restaurang- och musikverksamhet, förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
JOA Konsult i Trollhättan AB
Org.nr: 556277-4025
Bolaget skall bedriva restaurang och hotellverksamhet, konsultverksamhet gällande förvaltning och ägande av värdepapper, leasing och uthyrning av inventarier och maskiner samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Kanelsnäckan AB
Org.nr: 556722-7698
Bolaget skall bedriva café- och cateringverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
KPS i Uddevalla AB
Org.nr: 556499-5842
Bolaget verksamhet skall vara att äga och förvalta aktier, bedriva konsultverksamhet inom restaurang, ekonomi samt administartion och bderiva därmed förenlig verksamhet.
Thai Impex Group AB
Org.nr: 556781-2416
Föremålet för bolagets verksamhet är import- och exportverksamhet inom fastfood, junkfood och livsmedel i grossistled. Även bedrivande av fastfood, take away samt servering inom restaurang- och cafébranschen samt därmed ...
Villa Lindesnäs AB
Org.nr: 556988-7226
Bolaget ska restaurang och catering, hotell och konferens, samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Vinum Import Uddevalla AB
Org.nr: 556802-9630
Föremålet för bolagets verksamhet är vinimport och därmed förenlig verksamhet.