Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Callcenter i Västerås

Bright Cloud Management HB
Org.nr: 969768-9157
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring.
Bringbergs AB
Org.nr: 556938-4810
Bolaget ska tillhandahålla telemarketingtjänster.
BS Investment AB
Org.nr: 556803-1511
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva callcenter samt därmed förenlig verksamhet.
Dennis Norström Communication AB
Org.nr: 559022-9463
Direktförsäljning av mobila abonnemangstjänster och hårdvara (datorer och mobiltelefoner med tillbehör). Även sälja förlagsprodukter och därtill liggande media samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter.
Elida Försäljningscenter HB
Org.nr: 969731-8997
Verksamheten skall bestå av telemarketing, besöksbokning, marknadsföring och försäljning av annonser, försäkringar och elektronik såsom mobila bredbandsmodem, telefoner och därtill tillhörande tillbehör samt försäljning ...
FSG Outsourcing AB
Org.nr: 556855-4876
Bolaget skall bedriva telemarketing och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva import och handel med hälsokost och naturläkemedel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Infintium Marknadssupport AB
Org.nr: 556961-6849
Bolaget ska bedriva stödjande marknadsföringstjänster så som försäljning, besöksbokning, marknadsundersökningar och konsulterande rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Khysing Persson AB
Org.nr: 556211-5682
Bolaget skall bedriva verksamhet inom inredning, design, skönhetsvård, marknadsföring, varuförsäljning inom inredning, design och skönhetsvård, rådgivning inom företagsledning, aktiehandel, fastighetsförvaltning och därm ...
Profeeding HB
Org.nr: 969774-2659
Försäljning och telemarketing med inriktning mot telefonförsäljning.
Silentium Västerås AB
Org.nr: 556671-2344
Bolagets verksamhet skall vara telemarketing med inriktning mot besöksbokning, telefonförsäljning, kundvård och marknadsundersökningar.
Snellman Consulting AB
Org.nr: 556875-8634
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva telemarketing, samt därmed förenlig verksamhet.
Telemarketing Media Sverige AB
Org.nr: 556787-7286
Bolaget skall bedriva försäljning avseende tidnings- prenumerationer via telemarketingtjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Telemäklarna Norden AB
Org.nr: 556731-4637
Bolaget ska bedriva försäljning av annonser till företag och privatpersoner samt utveckling av internetbaserade tjänster och system som företagare kan använda för att förenkla sin vardag jämte därmed förenlig verkamhet.
TWO SOLUTIONS HB
Org.nr: 969775-9794
Telemarketing Mobila lösningar
WEIP AB
Org.nr: 556931-7075
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva callcenter och därmed förenlig verksamhet.