Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Callcenter i Solna

Ageris Kontaktcenter AB
Org.nr: 556776-8626
Bolaget ska bedriva outsourcingtjänster inom kundtjänst, support och IT-drift samt därtill hörande konsulttjänster och IT-drift samt därmed förenlig verksamhet.
Bra Röster AB
Org.nr: 556477-7224
Bolaget skall bedriva försäljning och marketing av produkter och bedriva telefonpassning och kundtjänst företrädesvis genom uppdrag åt andra bolag driva handel med lös egendom företrädesvis värdepapper samt idka annan dä ...
Confidence Sales Stockholm AB
Org.nr: 559018-1672
Bolaget ska bedriva telemarketing samt konsultverksamhet inom försäljning och därmed förenlig verksamhet.
Contact Management Sweden AB
Org.nr: 559006-2401
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva telemarketing och därmed förenlig verksamhet.
Fiberguiden AB
Org.nr: 559024-1310
Bolaget ska bedriva försäljning av tjänster huvudsakligen internetabonnemang, i första hand via telefon men även fältsäljare samt därmed förenlig verksamhet,
GoExcellent Sweden AB
Org.nr: 556586-1001
Bolaget skall på världsmarknaden via telefon eller annat distansmedium bedriva produktinformation och närliggande kundservice i enlighet med uppdrag från kundföretag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
NP NärProfil AB
Org.nr: 556561-3170
Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsmaterial, förpackningsmaterial utgivning av tidskrifter och presentreklam samt tidningsdistibution, updragstjänster inom dessa områden och inom områdena försäljning, telemarket ...
Releasy Customer Management AB
Org.nr: 556754-2633
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva och utveckla servicefunktioner inom kommunikation via telefoni och data samt därmed förenlig verksamhet.
Scawiba AB
Org.nr: 556950-4102
Vi är ett tjänsteföretag som arbetar med callcenterverksamhet och telemarketing på uppdrag av företag.
Solid Capital Group Sweden AB
Org.nr: 559020-8871
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och förmedling av finansiella tjänster. Telemarkeringverksamhet samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Solitum AB
Org.nr: 556777-1117
Bolaget skall bedriva uppdragsförsäljning, mötesbokning och mediakonsulting.
Teleclub i Sverige AB
Org.nr: 556977-1446
Aktiebolaget ska bedriva callcenter verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Unify Communications AB
Org.nr: 556708-6540
Bolaget ska designa, implementera, supportera och driva kompletta kommunikations- och säkerhetslösningar till större skandinaviska organisationer samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Whitewolf Consulting AB
Org.nr: 556775-5813
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla konsulttjänster inom organisationsutveckling, coaching, mentorskap, utbildning och översättning, att utföra behandlingar inom komplementär medicin, att marknadsföra ...