Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Callcenter i Örebro

Agera Marketing i Örebro AB
Org.nr: 556437-5896
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet och försäljning inom området sponsring, marknadsföring, reklam och information, utgivning och försäljning av tidningar, informationsmaterial och trycksaker, samt idka annan ...
aldovo AB
Org.nr: 556867-8782
Aktiebolaget ska bedriva konsultation inom försäljning samt bemanning, personaluthyrning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AVM Business Group AB
Org.nr: 556924-8346
Bolaget skall utföra tjänster inom försäljning såsom innesälj- funktion, telemarketing, utbildning och konsultverksamhet, för- valtning av värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Comera AB
Org.nr: 556770-4290
Bolaget ska bedriva callcenterverksamhet, import, försäljning och förmedling av hemelektronik, ävensom idka därmed förenlig verk- samhet.
Den Nya Välfärden Företagarkontakt i Sverige AB
Org.nr: 556505-4250
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet och försäljning inom område annonsering, sponsring, marknadsföring, reklam och information, utgivning och försäljning av tidningar, informationsmaterial och trycksaker samt ...
Fruition Holding AB
Org.nr: 556854-1089
Bolaget ska bedriva callcenterverksamhet, konsultverksamhet inom försäljning och kundtjänst, utbildningsverksamhet, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Marknadskraft i Norden AB
Org.nr: 556569-8890
Bolaget skall bedriva näring inom områdena marknadsförings, affärsutveckling, Marknads´-Personalundersökningar och därmed förenlig verksamhet.
Motionsform i Örebro AB
Org.nr: 556785-1190
Föremål för bolagets verksamhet skall vara att bedriva motionsanläggning'gym med relax, import och försäljning av motionsrelaterade produkter, äga och förvalta aktier, marknadsundersökningar, reseverksamhet med inriktnin ...
Prestiga AB
Org.nr: 556419-0352
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet och försäljning inom området sponsring, marknadsföring, reklam och information, utgivning och försäljning av tidningar, informationsmaterial och trycksaker, samt idka annan ...
Småföretagarnas Medlemstjänst AB
Org.nr: 556820-0926
Aktiebolaget ska bedriva konsultation och försäljning inom administration och information åt en medlemsorganisation, samt därmed förenlig verksamhet.
Sponsringen i Örebro AB
Org.nr: 556437-5904
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet och försäljning inom området sponsring, marknadsföring, reklam och information, utgivning och försäljning av tidningar, informationsmaterial och trycksaker samt idka annan d ...
Svensk kommunikationsservice AB
Org.nr: 556832-4965
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet och försäljning inom området sponsring, marknadsföring, reklam och information, utgivning och försäljning av tidningar, informationsmaterial och trycksaker samt därmed förenli ...
Säljbolaget i Örebro AB
Org.nr: 556994-5404
Bolaget ska, för kunders räkning, utföra kundrelaterade administrations-, sälj- och stödtjänster främst inom kundservice, reklam- och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.