Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Callcenter i Mariestad

Executive Business Group Sweden AB
Org.nr: 556759-6951
Bolaget skall utveckla, marknadsföra, sälja koncept och tjänster i form av kvalificerade mötesbokningar, callcenter och kund- marknadsundersökningar samt idka annan därmed förenlig verksamhet.