Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Callcenter i Jönköping

Manestam Holding AB
Org.nr: 556857-8859
Bolaget ska bedriva konsulting inom företagsledning, marknads- föring, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Max Marketing Gruppen Sverige AB
Org.nr: 556962-2003
Bolaget ska bedriva callcentertjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Paxevo AB
Org.nr: 556827-6496
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljning och kommunikation.
TM - Huset Borås AB
Org.nr: 556867-5259
Bolaget ska bedriva callcenterverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
TM - Huset Göteborg AB
Org.nr: 556960-1833
Bolaget ska bedriva callcenterverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
TM - Huset Jönköping AB
Org.nr: 556861-5040
Bolaget ska bedriva callcenterverksamhet, marknadsföring och försäljning inom samma bransch samt därmed förenlig verksamhet.