Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Callcenter i Bromma

4tion Sales AB
Org.nr: 556834-9426
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av kommunikationslösnigar, telefonförsäljning, taxirörelse, städverksamhet, butikshandel med skodon, konsulttjänster inom idrott, försäljning av idrotts- produkter, handel med värdepa ...
4tion Sales HB
Org.nr: 969740-6396
Försäljning av kommunikationslösningar.
Bromma Callcenter Sverige AB
Org.nr: 559015-8449
Bolaget ska bedriva försäljning av telefontjänster och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga aktier och andelar i företag med nära anknytning till den egna verksamheten.
Bällsta Callcenter Sverige AB
Org.nr: 559015-8456
Bolaget ska bedriva försäljning av telefontjänster och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga aktier och andelar i företag med nära anknytning till den egna verksamheten.
Effective Communication DNR AB
Org.nr: 556818-9368
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara försäljningsverksamhet såsom telemarketing, eventförsäljning, direktförsäljning vid dörr, mässor och festivaler av företrädesvis el- och bredbandsabonnemang samt därtill hörande ...
Express Group Communication EB AB
Org.nr: 556911-9091
Aktiebolaget ska bedriva försäljningsverksamhet inom telemarketing, el- och bredbandsabonnemang, telekombaserade informations- och servicetjänster samt därtill hörande tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamh ...
Makalös AB
Org.nr: 556592-9089
Bolaget skall bedriva telemarketingverksamhet, marknadsförings- och reklambyråverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Marknadsinformation i Sverige AB
Org.nr: 556672-0750
Aktiebolagets verksamhet ska vara att förse marknaden med tjänster kring företagsinformation och personinformation, insamling av kontaktinformation genom egen telemarketing och systemutveckling inför kundernas bearbetnin ...
Offertbörsen Sverige AB
Org.nr: 556940-9690
Bolaget skall bedriva annonsportal på Internet, internetbaserade upphandlingstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Pro Voice Sverige AB
Org.nr: 556651-5812
Bolaget skall bedriva inom kundtjänst, telemarketing, distributiontjänster, påminnelse- och inkassohantering samt därmed förenlig verksamhet.
VENDATOR Callcenter AB
Org.nr: 556621-7179
Bolaget skall, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva verksamhet inom call centers, contact centers, förvaltning av värdepapper, försäkringsförmedling och informationsspridning inom försäkring, samt därmed före ...
VENDATOR Contact Center AB
Org.nr: 556361-9906
Bolaget skall bedriva verksamhet inom call centers, contact centers, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.