Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Callcenter i Borås

Citysälj Sverige AB
Org.nr: 556656-9892
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara telemarketing, försäljning av prenumerationer och annonser, även uthyrning ov personal inom nämnda område samt därmed förenlig verksamhet.
Epic Group AB
Org.nr: 556922-0972
Aktiebolaget ska bedriva callcenterverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
MONKIIZ & CO AB
Org.nr: 556889-3506
Aktiebolaget ska bedriva callcenterverksamhet mot företag, äga och förvalta fast och lös egendom samt även idka annan därmed förenlig verksamhet.