Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggvaror i Enviken

Lifvskonst i Dalarna AB
Org.nr: 556792-2207
Bolaget skall bedriva utveckling, utbildning och genomförande inom följande verksamhetsområden: Industriell produktion, byggnadsvård, sjuk-, hälso- och friskvård samt fritidskoncept. Utveckling och produktion av möbler, ...
Lifvskonst i Dalarna HB
Org.nr: 969731-8088
Utveckling, utbildning och genomförande inom följande verksamhets områden. Industriell produktion, byggnadsvård, 'sjukhälso och friskvård samt fritids koncept. Utveckling och produktion av. Möbler, inredning, byggprodukt ...
Sundbergs Bygg i Övertänger AB
Org.nr: 556748-8779
Byggnadsarbeten, försäljning av byggnadsmaterial samt uthyrning av lokal och med dessa förenlig verksamhet.