Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggnadsställningar i Malmö

HEAB Byggställningar AB
Org.nr: 556277-3878
Bolaget skall bedriva uthyrning, montering och försäljning av byggnadsställningar, handel med byggmaskiner, byggnadsinventarier och fordon för byggindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
HEAB Invest AB
Org.nr: 556746-6635
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggnadsindustrin, försäljning av utrustning för byggnation och byggnadsställningar, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.