Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Västra frölunda

1 r.o.k Ulf & Lotta Persson HB
Org.nr: 969611-0205
Byggnads- och snickeriarbeten samt sömnad och tillverkning av inredningsdetaljer och konsthantverk. Försäljning, uthyrning och konsultation i ovan nämnda verksamhetsområden. Transporter och underhåll av byggmaterial. Hem ...
ADM In & Outdoor AB
Org.nr: 556814-1369
Bolaget skall bedriva import samt försäljning av byggmaterial och möbler, uthyrning av entreprenadmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
BML Bygg & Material AB
Org.nr: 556802-5208
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av byggmaterial samt konsultarbeten och konstruktionsarbeten inom byggnadsindustrin, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fastighets AB Levande Hus
Org.nr: 556734-5342
Bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med fastighetsanknutna produker och tjänster såsom byggmaterial, samt äga och förvalta aktier och värdepapper.
Fönster Fixaren Sverige AB
Org.nr: 556956-9931
Bolaget skall bedriva försäljning av fönster och byggmaterial, byggverksamhet avseende bostadshus och andra byggnader, vidare skall bolaget bedriva lokalvård och fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.
Grand designs HB
Org.nr: 969762-8049
Konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning. Handel med uppdragsgivarenas produkter, i första hand miljövänliga produkter såsom miljövänliga byggmaterial, solceller, komposter. Även uppföra och installera prod ...
H Vision Byggnationer HB
Org.nr: 916845-2531
Import, export och detaljhandel med byggmaterial samt förvaltning av fast egendom. Ekonomiska, finansiella tjänster. Konsultuppdrag inom ekonomi och byggverksamhet. Utveckling fast egendom genom konstruktion-, design-, r ...
Hamilton & Partners AB
Org.nr: 556635-2919
Bolaget skall bedriva förvaltning och försäljning av fast och lös egendom, vädepapper, dels konsultativa tjänster inom redovisning, affärsjuridik, informationseknologi, ävensom bedriva import, grossist och detaljhandelsv ...
HCT El Concept AB
Org.nr: 556939-0841
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva verksamhet inom elmaterial och belysning samt elinstallationer även försäljning av fönster och byggmaterial samt idka därmed förenlig verksamhet.
Juteborg Sweden AB
Org.nr: 556947-9065
Företaget ska erbjuda produkter, materialalternativ och tjänster inom hållbar utveckling främst inom branscherna: 1: textil och mode 2: bygga och bo 3: fordon och transport, mobilitet (bilar, båtar, cykel, moped, MC) 4. ...
MADAR HB
Org.nr: 916559-6819
Handel med optikelektronisk utrustning, byggmaterial, tvätteriprodukter, vattenrening samt säkerhetsutrustning för fartyg.
MDB Återanvändning AB
Org.nr: 556531-3573
Aktiebolaget ska bedriva handel med byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
OCM Vent AB
Org.nr: 556861-6303
Föremålet för bolagets verkamhet är att utföra bygg och anläggningsverksamhet företrädesvis riktat mot ventilationsektorn, utföra service och underhåll av ventilationsanläggningar, handel med byggmaterial samt handel med ...
Round Living AB
Org.nr: 556698-5593
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet, handel med bygg- produkter, tillverkning och försäljning av byggsatser, handel med byggmaterial, handel med lös egendom inom fastighet- och bygg- verksamhet såsom kök och badrumsi ...
Scandinavian Cedar Homes AB
Org.nr: 556862-8456
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av hus samt produkter av cedarträ och därmed förenlig verksamhet. Utföra byggnadsarbete, snickerier, nybyggnationer, ombyggnationer, renovering samt grund och anläggningsarbeten, bola ...
Törners Byggvaror AB
Org.nr: 556262-5672
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av byggmaterial ävensom därmed förenlig verksamhet.
Upplyft Teleskoptruckar AB
Org.nr: 556379-6555
Bolaget skall bedriva uthyrning, försäljning och service av truckar, transportfordon och övriga industrimaskiner med därtill hörande tillbehör, import och försäljning av byggmaterial, redovisning och konsultion i ekonomi ...
Yunnan-Sweden Import and Export AB
Org.nr: 556738-8128
Bolaget ska bedriva import och export samt köp och försäljning av datorer och reservdelar, reservdelar till fordon och bilar, textil, byggmaterial, hårdvara, mineralprodukter, kläder, hattar och skor, te, glasprodukter, ...