Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Uddevalla

Bygg & Design i Bohus AB
Org.nr: 556903-8556
Föremålet för bolagets verksamhet är byggverksamhet, lokalvård och hemnäratjänster samt personalbemanning inom dessa branscher. Handel med byggmaterial, båt'marin samt import och export av varor samt tjänster inom dessa ...
Byggapol AB
Org.nr: 556726-5664
Aktiebolagets verksamhet ska vara att i huvudsak att bedriva byggvaruhandel med försäljning av byggmaterial, heminrednings- produkter samt tillhörande kringprodukter. Företag skall också tillhandahålla service till kunde ...
Byggtillbehör i Väst AB
Org.nr: 556827-3485
Bolaget ska bedriva försäljning av byggmaterial inom trä och metall. Uthyrning av finsnickerimaskiner. Äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Doormate Sweden AB
Org.nr: 556997-1111
Företaget skall idka grossistverksamhet inom byggmaterial till återförsäljare och till tillverkningsindustri inom dörr- och fönstertillverkning samt därmed förenlig verksamhet
Fronton AB
Org.nr: 556352-0625
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, försäljning av byggmaterial, tillhandahålla konsult- och administrativa tjänster och leasing inom bygg branschen, förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Kustbyggarna i Uddevalla AB
Org.nr: 556375-4182
Bolaget skall bedriva försäljning av byggmaterial, entreprenadverksamhet inom bygg- och elbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
MAKKFAB AB
Org.nr: 556328-6573
Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning och försäljning av stängselprodukter och byggmaterial samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Nordiska Merkantil AB
Org.nr: 556851-1397
Bolaget sak bedriva handel med byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Norprofil Bilvård AB
Org.nr: 556530-2261
Bolaget skall bedriva tillverkning och handel med presentartiklar och byggmaterial och därmed förenig verksamnet.
Stridsberg/Carlsson Bygg AB
Org.nr: 556819-3550
Bolaget ska bedriva entreprenadarbete inom byggnadsbranschen såsom om- och till byggnad, renovering och restaurering, försälja byggmaterial, samt äga och förvalta fast och lös egendom samt i övrigt bedriva med dessa röre ...
Svenska Byggruppen Försäljning AB
Org.nr: 556344-3521
Bolaget skall bedriva partihandel med virke och andra byggmaterial.
Svenska Byggruppen Inköp & Produktion AB
Org.nr: 556929-7079
Inköp, tillverkning och försäljning av byggkonstruktioner samt byggmaterial.
Weldnet i Väst AB
Org.nr: 556828-7188
Bolaget ska bedriva metallegoarbeten samt maskinuthyrning, reparationer, försäljning av byggmaskiner, verktyg och byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Å Eriksson Bygg AB
Org.nr: 556311-6515
Bolaget skall idka reparationer, om- och tillbyggnader, handel med byggmaterial, äga och förvalta fastigheter, bedriva jord- och skogsbruk samt annan därmed förenlig verksamhet.