Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Tullinge

EkolandsVillan HB
Org.nr: 969711-1954
Verksamheten omfattar försäljning av småhus, byggkomponenter och prefabricerade konstruktioner från Estland och Finland. Företaget uppför platsbyggda och prefabricerade småhus av trä samt importerar byggmaterial. Ekoland ...
HABE Gruppen AB
Org.nr: 556965-5417
Bolaget ska bedriva handel med lätta och tunga fordon samt parti- handel med byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Mods Arkitekt & Konstruktion AB
Org.nr: 556885-3468
Verksamheten omfattar konsult- tjänster inom arkitektur, projektering, kalkylering, konstruktion, projekt- och byggledning. Bolaget tillhandahåller även försäljning av småhus, byggkomponenter och prefabricerade konstrukt ...
Pordrän Sverige Holding AB
Org.nr: 556797-0461
Bolaget ska bedriva produktion, marknadsföring, produktutveckling och handel med byggmaterial, förvalta fastigheter och värdeppaper samt därmed förenlig verksamhet.
Queen Isabell Charter HB
Org.nr: 969696-6721
Bolagets verksamhet är Charter och Konferensarrangemang, uthyrning av båtar. Handel med konfektion, leksaker och inredning. Konsultverksamhet inom företagsregistrering och marknadsföring. Konsultverksamhet inom byggnatio ...
Skymont AB
Org.nr: 556294-1632
Bolaget skall bedriva byggnation och underhåll av ställningar avseende permanent bruk för glastak och liknande, inköp och försäljning av byggmaterial samt tekniska tjänster och produkter huvudsakligen inom byggnadsområde ...
Skytec AB
Org.nr: 556929-4175
Bolaget skall bedriva byggnation och underhåll av ställningar avseende permanent bruk för glastak och liknande, inköp och försäljning av byggmaterial samt tekniska tjänster och produkter huvudsakligen inom byggnadsområde ...
Stockholm Lösull AB
Org.nr: 556706-1857
Bolaget skall utföra isoleringsentreprenader, försäljning av byggmaterial, uthyrning och tillverkning av utrustning för byggnation samt därmed förenlig verksamhet.