Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Strängnäs

Bygg & markarbeten TMJ AB
Org.nr: 556801-9953
Bolaget ska bedriva bygg och markarbeten samt försäljning av byggmaterial.
Bygg. vent. svets Montage i Strängnäs AB
Org.nr: 556520-6488
Bolaget skall utföra svets- och montage inom byggbranschen, legotillverkning av byggnadssmide samt import av byggmaterial ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Byggrespons i Mälardalen AB
Org.nr: 556851-1967
Bolaget ska bedriva byggnadsrörelse, reparera och nyanlägga fastigheter, pool- och spa anläggningar, förvaltning och försäljning av fastigheter, pool- och spaanläggningar, måleri- verksamhet, handel med byggmaterial och ...
Conscendo AB
Org.nr: 556873-2167
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, köp och försäljning av byggmaterial och maskiner, äga och förvalta värdepapper. Bedriva ramverkstad, försäljning av kort, bilder och ramar samt konsultverksamhet inom detta område sa ...
Constructech Sweden AB
Org.nr: 556451-5616
Bolaget skall bedriva utvecklingsarbete och marknadsanalyser med bearbetning, systemutveckling och provning av byggmaterial inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Flens Bil och JärnAB
Org.nr: 556533-5659
Bolaget skall driva handel med järnhandelsvaror, byggmaterial, bilar och bildelar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Johnson & Hultquist Bygg & Förvaltning AB
Org.nr: 556805-1733
Bolaget ska bedriva bygg, förvaltning och försäljning av fastigheter, måleriverksamhet, handel med byggmaterial och färg, värdepappershandel samt annan därmed förenlig verksamhet.
Lindper AB
Org.nr: 556737-4144
Bolaget skall bedriva byggentreprenad och handel med byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
MaGa Bygg i Strängnäs AB
Org.nr: 556951-5223
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av byggmaterial, bedriva byggverksamhet inom ny- och ombyggnation, reparation och montering samt underhåll, äga och förvalta fastigheter, värdepapper och därme ...
Rosenströms Bygg AB
Org.nr: 556666-6185
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, försäljning av byggmaterial, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Systemtec Comfort Sweden AB
Org.nr: 556475-2854
Bolaget skall bedriva försäljning, tillverkning och nyprojektering av trä- och metallkonstruktioner samt VVS- och byggmaterial, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.