Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Söderhamn

Byggmaskiner i Söderhamn AB
Org.nr: 556469-7893
Bolaget skall bedriva uthyrning av byggmaskiner, containers och bodar, driva handel med containers, byggmaskiner, bodar, förbrukningsmateriel och personlig skyddsutrustning i byggbranschen, förvärva fast och lös egendom ...
EMF BYGG AB
Org.nr: 556977-0034
Renoveringar och nybyggnationer inom bygg, fönster. Försäljning av byggmaterial. Fordons service reparationer. Fordonsförsäljning. Försäljning av tillbehör till fordon.
L.G. Lindberg Byggcenter AB
Org.nr: 556532-0198
Bolaget skall bedriva försäljning, konsultationer och uthyrning av byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Månses Design AB
Org.nr: 556820-0140
Bolaget ska bedriva designverksamhet och tillverkning av keramiska produkter, kakeltillverkning, kursverksamhet och import av keramiska produkter, samt handel med värdepapper och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rengman Consulting AB
Org.nr: 559027-7306
Bolaget skall bedriva konsulting inom byggindustrin samt försäljning av byggmaterial, inredning, sjöfartstjänster samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper.
Ventilationstjänst i Söderhamn AB
Org.nr: 556856-2630
Aktiebolaget ska bedriva entreprenader, installationer och service inom ventilations- och plåtbranschen, personaluthyrning inom bygg- och anläggningssektorn, handel med byggmaterial samt äga och förvalta fastigheter, han ...
Westerbergs Huskonsult AB
Org.nr: 556471-1918
Bolagets skall bedriva försäljning av småhus och byggmaterial och därutöver tillhandahålla konsulttjänster inom byggbranschen, marknadsföring och ekonomi och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva perso ...