Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Östersund

Elergi AB
Org.nr: 556954-5345
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom installationer, service och reparationer av elektriska anläggningar, fastighetsskötsel och entreprenader i bygg- och anläggningsbranschen, uthyrning av maskiner och personal inom ...
Engströms Trä i Brynje AB
Org.nr: 556397-9490
Bolaget ska bedriva handel med trävaror och byggmaterial, inneha och bedriva handel med aktier och andra värdepapper för egen räkning samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Golvspecialisterna i Östersund AB
Org.nr: 556715-0460
Bolaget skall bedriva golv- och väggbeklädnadsarbeten samt bedriva viss handel med byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Hank's Byggmaterial AB
Org.nr: 556713-0975
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med byggmaterial och konsultationer inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Iversen El AB
Org.nr: 559015-1501
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom installationer, service och reparationer av elektriska anläggningar, maskingrävningar, trädgårdsarbeten, fastighetsskötsel och entreprenader i bygg- och anläggningsbranschen, bedr ...
JRZ Consulting & property management AB
Org.nr: 559018-1268
Aktiebolag ska direkt eller indirekt, bedriva försäljning av byggmaterial och kompletta hus samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Nordic Rent Solutions AB
Org.nr: 556979-2095
Bolaget skall hyra ut fordon, byggmaterial samt övrig utrustning inom vindkraftindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Toréns i Åre AB
Org.nr: 556549-5628
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsverksamhet, idka handel med byggmaterial och anläggningsmaskiner äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Trucken 15 Fastighetsförvaltning i Östersund AB
Org.nr: 556690-9155
Bolaget skall bedriva lokaluthyrning, handel och förvaltning med fastigheter och värdepapper, försäljning av byggmaterial med brett sortiment samt därmed förenlig verksamhet.