Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Norsborg

Al Khedewy Company HB
Org.nr: 969765-9697
Fastighetsförmedling samt köp'försäljning av fastigheter. Import'export samt handel med byggmaterial, livsmedel och virke. Driva och förvalta restauranger, kaféer, butiker samt bensin- stationer.
Byggamera Stockholm AB
Org.nr: 556898-0014
Aktiebolaget ska bedriva nybyggnation, yttre och inre renoveringsarbete, plattsättning, vvs, elinstallation, fastighetsskötsel, parkskötsel, städning, import av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Byggtrio i Årsta HB
Org.nr: 969750-4570
Bedriva bygg- och entreprenadverksamhet, konsulttjänster inom byggnation, uthyrning och försäljning av byggmaterial, byggmaskiner och byggutrustning samt därmed sammanhängande verksamhet.
Båti Projekt KB
Org.nr: 969700-9190
Förvaltning av fast egendom och imateriella rättigheter samt handel inom främst byggmaterial.
CZADERSON BYGG AB
Org.nr: 559004-7808
Allmän byggservice, finsnickeri, ombyggnad, tillbyggnad, uthyrning av personal, administrativa tjänster, lokalvård, miljöservice, handel med byggmaterial, handel med värdepapper för egen räkning samt förenlig verksamhet.
Dinex Entreprenad AB
Org.nr: 556744-7932
Bolaget ska bedriva totalentreprenad, byggnadsreparationer, takarbete, rivning , målararbetet, fönsterrenovering, transport av gods, lokalvård, export och import av aluminium-, trä-, koppar-, plast-, färg-, och hushållsp ...
Dorlen HB
Org.nr: 969758-2253
Bolaget ska bedriva arkitekt- och designverksamhet, projektering och byggledning, nybyggnation, objektrenovering, lokalvård, import och export av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Dorsim AB
Org.nr: 556989-0642
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, arkitekt- och designverksamhet inom bygg, projektering och byggledning, nybyggnation, objektrenovering och sanering, konsultation inom bygg, import och export av byggmaterial ...
Enimen Bygg & Kök AB
Org.nr: 556709-6275
Aktiebolaget ska bedriva alla städtjänster, bedriva bemanning inom industri och byggbranschen samt där med förenlig verksamhet. Även utöka verksamheten med import av byggmaterial och köks- utrustning.
Kailang AB
Org.nr: 556842-0771
Bolaget skall bedriva ledning och konsulttjänster, grossist och detaljhandel med kläder, te och byggmaterial, inredning och renovering av hus samt därmed förenlig verksamhet. Driva restauranger. Resetjänster.
Marmax Bygg AB
Org.nr: 556998-9477
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara byggverksamhet och renoveringar även lokalvård och handel med byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
R. Ardbo Golv AB
Org.nr: 556520-7171
Bolaget skall bedriva handel med golv och byggmaterial, värde- papper, byggmaskiner, färger och lacker ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Swedshine AB
Org.nr: 556848-0528
Aktiebolaget ska bedriva som grossist och detaljist handla med korvskinn, medicinska utrustningar och instrument, byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet. Driva restauranger. Resetjänster.
Uttran Rör & Byggteknik AB
Org.nr: 556674-0527
Bolaget skall bedriva montering och försäljning av rör och byggmaterial samt inköp av lagerfastigheter för renovering, ny- om- och tillbyggnad samt därmed förenlig verksamhet.