Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Lund

AROXA AB
Org.nr: 556722-5247
Bolaget skall utföra byggnads- och renoveringsarbete på fastigheter, köpa och sälja fastigheter, handel med byggmaterial, handel med petro produkter samt idka därmed förenlig verksamhet.
CLIVUS HB
Org.nr: 969632-9284
Hälso- och sjukvård. Forskning och utveckling inom medicin, teknik och naturvetenskap. Undervisning och läromedelsproduktion inom nämnda områden. Publistisk och konstnärlig verksamhet. Jord-, trädgårds- och skogsbruk. Ha ...
Collinox KB
Org.nr: 969732-0332
Verksamheten skall bedriva försäljning och förmedling av produkter och tjänster inom data området och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med metaller, byggmaterial, vitvaror, återvinningsmaterial ...
Elzouki Invest AB
Org.nr: 556734-0103
Bolagets verksamhet är att bedriva produktutveckling, projekt- ledning, försäljning, affärsutveckling och konsultning samt investera i aktier och andelar i företag. Vidare skall bolaget bedriva fastighetsförvaltning, han ...
Formobad AB
Org.nr: 556732-0584
Bolaget ska bedriva butiksförsäljning av byggmaterial, import och export samt entreprenadverksamhet inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Genua Group AB
Org.nr: 556700-8379
Bolaget skall bedriva handel med varor och konsulttjänster inom möbel-, byggmaterial- och dagligvarubranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Giannis AB
Org.nr: 556584-7315
Aktiebolaget ska bedriva handel och förmedling av byggmaterial för 'importexport, arbeten och service inom byggsektorn, entreprenadarbeten samt strategisk brottsbekämpande konsultverksamhet.
Lennart Lundblad Konsult AB
Org.nr: 556595-6215
Bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom data- och telekommunikation, systemdesign och systemutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom bedriva tillverkning av trä och varor av trä ...
LM Clean Service AB
Org.nr: 556974-3148
Föremålet för bolagets verksamhet är lokalvård, import och export av byggmaterial, och därmed förenlig verksamhet.
LONE AB
Org.nr: 559014-8416
Aktiebolaget ska bedriva byggentreprenad och projektering, nybyggnad, tillbyggnad och renovering. Import av byggmaterial. Sälja och exportera moderna byggystem, byggteknologi och byggmetoder till utlandet.
Lunds Kakeltjänst AB
Org.nr: 556602-9822
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet, handel med byggmaterial, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Villabyggare i Sverige AB
Org.nr: 559035-2109
Bolaget skall bygga och renovera hus, sälja byggmaterial, bygga och sälja nyckelfärdiga hus, uthyrning byggställningar och uthyrning byggmaskiner
Woodzone Group AB
Org.nr: 556957-1838
Bolaget ska bedriva bygg och renoveringsverksamhet, försäljning och import av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.