Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Linköping

Alltema BYGG i Linköping AB
Org.nr: 556899-8750
Bolaget skall utföra el- och larminstallationer, radonsanering, byggtjänster, bedriva försäljning av byggvaror samt service inom el, bygg och larm, bedriva import och export av el- material, elektronik, VVS- och byggmate ...
Alltema i Linköping AB
Org.nr: 556491-4272
Bolaget skall utföra el- och larminstallationer, radonsanering, byggtjänster, bedriva försäljning av byggvaror samt service inom el, bygg och larm, bedriva import och export av el-material, elektronik, VVS- och byggmater ...
Assistans Konsultgruppen FDB AB
Org.nr: 556860-2329
Alla verksamheter inom vård och omsorg, ortopediska hjälpmedel, medicin, medicinisk utrustning, personalförmedlingen och uthyrning, konsulttjänst, fastighetshandel inom- och försäljning av värdepapper samt valutahandel o ...
Global Services i Linköping KB
Org.nr: 969729-9346
Import och export av byggmaterial, utbildning, marknadsföring, förmedling av tjänster samt försäljning inom byggbranschen.
Kjell Jansson Förvaltning AB
Org.nr: 556089-0344
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, uthyrning av entreprenadmaskiner, uthyrning av personal, handel med återvunnet byggmaterial samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
Lincopia AB
Org.nr: 556905-3738
Bolaget ska bedriva produktion av fastigheter, konsultverksamhet inom byggsektorn, försäljning av byggmaterial & vvs-produkter, import & export av byggmaterial, agentur för småhus, handel med värdepapper samt därmed före ...
MB bygg och import HB
Org.nr: 969717-4648
Byggverksamhet samt import av byggmaterial och timmerhus.
MH Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556756-6616
Bolaget ska bedriva provisionshandel med husbyggsatser, virke och byggmaterial. Bolaget ska även utföra ekonomisk konsultverksamhet inom redovisning, bokföring och skatterådgivning. Bolaget ska även förvalta kapital samt ...
Siver Byggservice AB
Org.nr: 556822-6483
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, renoveringar, tillbyggnad, totalentreprenad och försäljning av byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Stallgården i Linköping AB
Org.nr: 556442-8216
Aktiebolaget ska utföra byggverksamhet, sälja byggmaterial, äga och förvalta fast egendom och värdepapper, uthyrning av personal och arbetsmaskiner för byggverksamhet, hotell och restaurangverk- samhet, markentreprenad s ...
STG i Linköping AB
Org.nr: 556866-6324
Bolaget skall utföra byggnation och uppförande av hus, hallar, lager- och industrilokaler, stall, ridhus, lantbruksbyggnader och idrottshallar samt inredning av hus, lantbruksfastigheter, industrilokaler, lagerlokaler, i ...
Sto Scandinavia AB
Org.nr: 556290-8318
Bolaget ska producera och driva handel med byggmaterial samt idka därmed förenlig verksamhet.
Stonefactory Scandinavia AB
Org.nr: 556786-1454
Bolaget ska bedriva grossistverksamhet, produktion, import och export av natursten och byggmaterial samt köpa'förvalta fast egendom samt prospektera tomter.
Svenska BIS AB
Org.nr: 556585-3875
Bolaget skall bedriva verksamhetskonsult inom ekonomi, juridik, teknologi, byggnadsteknik och personalrelaterade frågor, import och export av byggmaterial, motorfordon, entreprenadmaskiner och hushållsmaskiner, förvaltni ...
Swedlandia Byggprodukter AB
Org.nr: 556474-4836
Bolaget ska bedriva handel med byggmaterial samt även äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Tierra Konsult AB
Org.nr: 556433-0065
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom mark- och byggnads- branschen, idka handel med byggmaterial, hyra ut anläggnings- entreprenad- och byggmaskiner samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper jämte därmed ...