Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Långås

Långås Trä AB
Org.nr: 556747-1791
Bolaget ska bedriva handel med trävaror och byggmaterial, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Menta Fönster AB
Org.nr: 556688-2402
Bolaget skall bedriva handel med och import av byggmaterial, fönster och fönstertillbehör, markexploatering och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.