Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Laholm

B-O Johansson i Laholm AB
Org.nr: 556510-2745
Bolaget skall driva handel med byggmaterial jämte därmed förenlig verksamhet.
Betong Direkt Sverige AB
Org.nr: 556737-7295
Bolaget ska bedriva handel med byggmaterial, fastighetsförvalt- ning samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksam- het.
Duopart AB
Org.nr: 556913-8596
Bolaget skall verka inom stenindustrin, främst i form av sågning av tegel åt olika uppdragsgivare på marknaden samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom byggkonstruktion samt därmed förenlig verksamhet
Fingerprint Retail AB
Org.nr: 556939-1435
Bolaget skall bedriva bygg- och inredningsarbete, försäljning av byggmaterial, värdepappersförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Infästningar Direkt Sverige AB
Org.nr: 556730-8266
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning och försäljning av byggmaterial, fastighetsförvaltning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Klintqvist AB
Org.nr: 556876-1695
Bolaget skall bedriva golvbeläggningsarbeten, försäljning av färg, kakel, väggmaterial, golv och byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
KLR Bygg AB
Org.nr: 559000-3934
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, handel med byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Mark & Grund i Väst AB
Org.nr: 559007-7235
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva markentreprenader, handel med byggmaterial samt konsultverksamhet inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Nordic Therm AB
Org.nr: 556816-5020
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Sandlan invest AB
Org.nr: 556870-1816
Aktiebolaget ska bedriva hotell-, affärs- och restaurangverksamhet, byggverksamhet, fastighetsförvaltning, import av byggmaterial, textiler och verktyg samt därmed förenlig verksamhet.