Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Kista

B.T.L&S (Bygg, Transport och Lokalvård SWEDEN) EF
Org.nr: 769622-9454
Föreningen ska bedriva verksamhet inom bygg, transport, lokalvård, import och rexport. Verksamheten ska inom import och export köpa och sälja olika verktyg inom bygg, byggmaterial och köksmöbler.
Benis Plattsättning AB
Org.nr: 556842-9905
Aktiebolaget ska bredriva bygg och plattsättning även import av byggmaterial.
Förvaltningsbolaget i Sverige AB
Org.nr: 556798-9644
Bolaget ska bedriva teknisk fastighetsförvaltning, handel, fabrikation-, agentur- och entreprenadverksamhet inom byggnads- och materialbranschen mot och inom byggindustribranschen, utveck- la tekniska uppslag och nyheter ...
Golvkedjan AB
Org.nr: 556163-6423
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag idka franchising- och entreprenadverksamhet avseede byggmaterial samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom att bedriva därmed förenlig verksamhet.
Nordic Byggmaskiner AB
Org.nr: 556851-9515
Bolaget skall importera och exportera byggmaskiner och byggmaterial samt förvalta fastigheter och värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Nordins Perspektiv HB
Org.nr: 969750-4877
Tryckeri, reklambyrå samt konsult inom förmedling av affärskontakter. Byggverksamhet, handel med byggmaterial, försäljning och förmedling av hushållsnära tjänster, uthyrning av arbetskraft, godstransporter, handel med mo ...
Quick E-commerce Sweden AB
Org.nr: 559008-3928
Bolaget skall primärt bedriva handel med byggprodukter till konsumenter och företag samt därmed förenlig verksamhet. Med byggprodukter avses byggmaskiner (borrmaskiner, kapsågar, vinkelslipar m.m) samt byggmaterial (spik ...
Spånga Plattsättning AB
Org.nr: 556842-9921
Bolaget ska bedriva snickeri, måleri och VVS verksamhet samt import och export av byggmaterial inom och utanför EU och därmed förenlig verksamhet. Vidare import och export av bygg- och tek- niska tjänster inom och utanfö ...
YEKTA BYGG AB
Org.nr: 556932-8163
- Rivningsarbeten. - Renoveringsarbeten av befintliga hus och tillbyggnad. - Nybyggnation med grunder och byggstruktur. - Byggstädning. - Import och export av byggmaterial. - Förädling av befintliga lägenheter och små hu ...