Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Karlstad

Atricon AB
Org.nr: 556725-0864
Bolaget ska bedriva handel med byggmaterial, äga och förvalta patent och liknande rättigheter, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bo Björfelt Snickeri i Karlstad AB
Org.nr: 556610-1217
Bolaget skall bedriva tillverkning och montering av butiksinredning samt försäljning av byggmaterial och idka därmed förenlig verksamhet.
El o Byggkonsult Halvardsson AB
Org.nr: 556656-3044
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg- och elbranschen, handel med elmaterial, byggmaterial och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Everstyle AB
Org.nr: 556869-2478
Bolaget skall bedriva design, produktion och försäljning av bygg- och inredningsmaterial, såsom keramiska produkter, designat glas, hantering av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
JRP Investment AB
Org.nr: 556467-8398
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva snickeri'byggverksamhet, import'försäljning av byggmaterial, förvalta värdepapper, fastigheter samt personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Kakelplattan Sweden AB
Org.nr: 556682-6490
Bolaget skall bedriva partihandel med keramiska varor, andra byggmaterial samt konsultationer i ovan nämnda områden jämte därmed förenlig verksamhet.
Karlstad Vinge AB
Org.nr: 556862-0172
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och försäljning av byggmaterial, inredningsmaterial, hälsoprodukter, souvenir. Bolaget ska utveckla projekt inom jordbruks- utbildnings- och turismsområdena. Bolaget sk ...
KELO HB
Org.nr: 916913-0805
Försäljning till byggmaterialhandeln och byggnadsentreprenörer av byggmaterial såsom fönster, dörrar och tillhörande detaljer samt därmed förenlig verksamhet.
Murningsarbeten Antman & Boström AB
Org.nr: 556703-6123
Föremålet för boalgets verksamhet är att bedriva murning, putsning, kakelsättning, import av byggmaterial, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Parisima Scandinavia AB
Org.nr: 556731-8901
Aktiebolaget ska bestå av varor och tjänster genom bygg material, tex kakel, mönster, färg, design, hantverk och digital tryck-husritning, återförsäljare genom trädgårdsarkitektarbete. Import och export av byggvaror. Ver ...
Roslunde AB
Org.nr: 556488-4046
Bolaget ska utföra förädling och försäljning av byggmaterial, utföra byggnadsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Salos Markiser & Persienner AB
Org.nr: 556956-9451
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av solskyddsprodukter, byggnation och försäljning av byggmaterial, personaluthyrning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Scrap Tech Sweden AB
Org.nr: 556581-2525
Bolaget skall bedriva partihandel med keramiska varor, andra byggmaterial samt konsultationer inom ovan nämnda områden jämte därmed förenlig verksamhet.
Skåre Taxi & Gods AB
Org.nr: 556428-2696
Bolaget skall bedriva person- och godsbefordran, bensinstationsverksamhet, uthyrningsverksamhet avseende fordon, entreprenadmaskiner och verktyg med tillbehör, handel med byggmaterial, bokföringsverksamhet, ävensom tillh ...
Skåre Taxi & Gods Förvaltnings AB
Org.nr: 556678-0044
Bolaget skall direkt eller indirekt via dotterbolag bedriva person och godsbefordran, bensinstationsverksamhet, uthyrnings- verksamhet avseende fordon, entreprenadmaskiner och verktyg med tillbehör, handel med byggmateri ...
Svealands Tak i Värmland AB
Org.nr: 556475-1260
Bolaget skall bedriva takentreprenader, ny- och omläggningar, försäljning av tak- och byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Svenska Byggsystem & Produkter AB
Org.nr: 556923-7737
Aktiebolaget ska bedriva ombyggnad av butikslokaler, tillverkning av skyltar, försäljning av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Torgnys Trä AB
Org.nr: 556419-2085
Bolaget skall bedriva handel med trävaror och byggmaterial, tillverka och försälja trälister samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ulf Kihlström Trading AB
Org.nr: 556543-8388
Bolaget skall bedriva handel med inglasning av balkonger och uterum, handel med byggmaterial, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.