Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Hisings backa

ARA Timber AB
Org.nr: 556976-0035
Bolaget ska bedriva internationell handel med trävaror och byggmaterial, samt därmed förenlig verksamhet.
Brattöns Återbruk AB
Org.nr: 556900-9896
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av begagnat byggmaterial och därmed förelig verksamhet.
Byggkeramik i Göteborg AB
Org.nr: 556497-5679
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom området för isolering och plattsättning samt försäljning av byggmaterial samt även driva handel med värdepapper.
Byggtradition i Göteborg AB
Org.nr: 556213-4030
Bolaget skall förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet avseende företagsorganisation, idka partihandel ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Därutöver skall bolaget tillverka och försälja byggmaterial ...
Coverto AB
Org.nr: 556929-7269
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av dotterbolag, import, försäljning och export av byggmaterial samt försäljning inom byggbranschen jämte därmed förenlig verksamhet.
Göteborgs Entreprenad & Snickeri AB
Org.nr: 556838-4241
Bolaget ska bedriva byggnation och snickeriverksamhet, försäljning av byggmaterial, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Hornbach Byggmarknad AB
Org.nr: 556613-4853
Bolaget skall bedriva bygg- och trädgårdsmarknader jämte parti- och detaljhandel med alla slags varor, i synnerhet byggmaterial, båttillbehör och trädgårdsartiklar, därtill även uthyrning av maskiner, fordon och släpkärr ...
J.R.S. Framtidens Hus HB
Org.nr: 969770-3040
Byggande och utrustning av bostadshus och andra byggnader. Export och import av byggmaterial och hemutrustning såsom kök, trappor, fönster, dörrar, styr- och larmsystem, värmesystem utrustning. Byggrådgivning, redovisnin ...
Ja Ma Installationer HB
Org.nr: 969744-8877
Byggverksamhet, montering, elinstallationer, kul och värmeinstallationer. Försäljning av värmepumpar, elmaterial, byggmaterial. Rådgivning och konsultation inom bygg, el, kyl och värme.
Josef Ordasi Byggmaterial i Göteborg AB
Org.nr: 556232-0837
Bolaget skall driva handel och konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen, produktion, försäljning av gummiprodukter och fendrar, uthyrning av fendrar, driva handel med tejp, gjutjärnsprodukter och stålkonstru ...
Prodectra Sweden AB
Org.nr: 556940-5185
Bolaget skall bedriva Transport, åkeri, installationer, montage, renovering, entreprenad, rivning, el, tele, data, kommunikation, grävning, snickeri, städning, fönster renovering, export-import av byggmaterial, livsmedel ...
Rentor AB
Org.nr: 556923-8651
Bolaget skall bedriva maskinuthyrning, reparationer, försäljning av byggmaskiner, verktyg och byggmaterial.
Scanross HB
Org.nr: 969612-8009
Exporthandel med reservdelar för bilar, byggmaterial och VVS samt import av byggråvaror.
Sonska Sverige AB
Org.nr: 556414-0860
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva bygg- och anläggningsverksamhet med fokus på byggmaterial, maskinuthyrning inom byggbranschen, förvalta fast och lös egendom, förvalta aktier, fastighetsandelar samt ö ...