Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Härnösand

AF Härnösand Byggreturer AB
Org.nr: 556538-8955
Bolaget skall bedriva rivningar och lättrivningar selektering samt försäljning av nytt och begagnat byggmaterial. Bolaget skall även kunna äga och förvalta aktier, andra värdepapper samt fastigheter och därmed förenlig v ...
Harrys Byggshop i Härnösand AB
Org.nr: 556273-7055
Bolaget skall driva försäljning av byggmaterial, samt idka därmed förenlig verksamhet.
PQ Teknik & Alltjänst i Härnösand AB
Org.nr: 556826-4336
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fast egendom. Uthyrning av industritomter. Uthyrning av maskiner och inventarier inom bygg och anläggning. Uthyrning av arbetskraft. Inköp och försäljning av byggmaterial. Handel m ...
SA Recycling AB
Org.nr: 556969-8680
Bolaget skall bedriva rivningar, selektering, sanering och betongarbeten samt försäljning av nytt och begagnat byggmaterial. Bolaget skall även kunna äga och förvalta aktier, andra värdepapper samt fastigheter och därmed ...
Smöråkers Allteknik AB
Org.nr: 556975-3675
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsarbeten i alla stadier, sommar- och vinterunderhåll för utemiljöer, köpa och sälja byggmaterial. Bolaget skall även bedriva lokalvård, jord- och skogsbruk, förvalta aktier samt ...
Winagain AB
Org.nr: 556345-1961
Bolaget ska bedriva entreprenadarbeten med maskiner inom avfallshantering. Utföra dräneringar av husgrunder. Byggnadsfirma, försäljning av byggmaterial. Uthyrning av personal inom byggsektorn. Kroppsvård såsom massage, n ...
Öbacka Fastigheter AB
Org.nr: 556727-9400
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter, vandrarhemsverksamhet, rivningsarbeten, köp och försäljning av nytt och begagnat byggmaterial, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Öbacka Recycling AB
Org.nr: 556966-6240
Bolaget ska bedriva byggnationer, rivningar och återvinning samt försäljning av nytt och begagnat byggmaterial. Bolaget skall även kunna äga och förvalta aktier, andra värdepapper samt fastigheter och därmed förenlig ver ...