Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Falun

DERI Bygg & VVS AB
Org.nr: 556989-3539
Bolagets ska bygga nya villor och fastigheter i varierande storlek i synnerhet bygga badrum och andra våtutrymmen, bygga om, bygga till och renovera villor och fastigheter, anskaffa mark för bebyggelse, bygga och försälj ...
FAIR Bygg & Montage AB
Org.nr: 556768-8238
Bolaget ska bedriva byggtjänster, försäljning av byggmaterial samt förvaltning av fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
FALU BYGG & KONSULT AB
Org.nr: 556939-9032
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg, utföra ROT- samt RUT-arbeten som städning, snöröjning, gräsklippning. Uthyrning av tjänster samt maskiner för bygg och trädgård, samt till ovan nämnda verksamheter nä ...
Fönster och Byggnadsvård i Falun AB
Org.nr: 556957-9765
Bolaget ska utföra fönsterrenovering, måleri- och snickeriverksamhet, plåt- och svetsarbeten, renovering av båtar och bilar, handel med begagnade byggmaterial och veteranfordon, antikvarisk byggrådgivning, landskapsvård ...
Hantverkscompaniet i Lilla Östborn AB
Org.nr: 556700-3057
Bolaget skall hålla på med allt inom byggnation och försäljning av byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Husrådgivarna Svenska AB
Org.nr: 556326-0396
Bolaget skall bedriva konsultrådgivning i samband med husbyggnation, försäljning och tillverkning av byggmaterial och trähus. Bygger och förvaltar fast egendom samt bedriver handel med värdepapper och därmed förenlig ver ...
Stråtenbo Såg AB
Org.nr: 556683-7752
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva förädling och försäljning av trävaror och försäljning av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska familjehus AB
Org.nr: 556470-9938
Bolaget bedriver försäljning av byggmaterial och tillverkning av trähus. Bygger och förvaltar fast egendom samt bedriver handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.