Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Eskilstuna

Anders Bygg & Montage Sverige AB
Org.nr: 556743-2314
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av diverse byggmaterial såsom kakel, stenar, trävaror, glaspartier, kompletta uterum och målarfärg, bedriva byggverksamhet inom ny- och ombyggnation, reparatio ...
Brand och Fogteknik Eskilstuna AB
Org.nr: 556983-4814
Bolaget ska utföra brandtätning och fogarbeten, brandteknik, inköp och försäljning av brandteknisk utrustning och byggmaterial, fastighetsförvaltning samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Cetzon AB
Org.nr: 556778-5455
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsverksamhet med där tillhörande materialförsäljning, bedriva konsultuppdrag inom bygg och säkerhet, bedriva import och försäljning av byggmaterial och heminrednings ...
Eskil Entreprenad KB
Org.nr: 969754-3941
Entreprenadarbeten med gräv-, last- samt anläggningsmaskiner. Försäljning av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Firmatum AB
Org.nr: 556620-4193
Bolaget skall bedriva byggnadsarbeten, renoveringar samt nyproduktion, handel med byggmaterial, handel med fastighetsförvaltning, samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
J2 BYGG AB
Org.nr: 556865-6267
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva inköp och försäljning av diverse byggmaterial såsom kakel, stenar, trävaror, målarfärg. Byggverksamhet inom ny- och ombyggnation, reparation, montering samt underhåll och ...
K.B. Ludwigsson Handels AB
Org.nr: 556108-9573
Bolaget skall förvärva, expolatering, förvalta och sälja fast egendom, bedriva detaljhandelsförsäljning av musikinstrument och byggmaterial.
Kanitzen mur & puts vid mälardalen KB
Org.nr: 916515-5459
Murning och putsning, plattsättning, kakelsättning, handel med byggmaterial, uthyrning av maskiner såsom skylift och liknande byggnadsställningar.
King Tuda AB
Org.nr: 556416-0470
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom verksamhetsstyrning för näringslivet, utveckla manuella och maskinella system för näringslivet, försälja mjuk- och hårdvara till näringslivet, tillhandahålla konsulttjäns ...
Kristinelunds Isolerings AB
Org.nr: 556687-2163
Bolaget skall bedriva byggentreprenad, konsultverksamhet i byggbranschen, försäljning av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Meico Sweden Handelsbolag
Org.nr: 916517-7057
Import- exportverksamhet på byggmaterial, industriprodukter, metall och sten, elektronik, hushållsprodukter samt dagligvaror. Kultur och turism
Milds Montage & Konsulting AB
Org.nr: 556895-4852
Bolaget ska bedriva försäljning och montering av byggmaterial samt teknisk konsultverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Nyckeln Partner KB
Org.nr: 969767-1627
Bolaget ska bedriva konsultationer i ekonomiska och juridiska frågor samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget bedriva verksamhet med förvaltning utav värdepapper, handel med värdepapper för egen räkning, förva ...
RAAL Läkare Care AB
Org.nr: 556896-6427
Bolaget skall bedriva hälso-, frisk- och sjukvårdsverksamhet samt forskning, föreläsning och egen mottagningsverksamhet. Framtagande av utbildnings- och undervisningsmaterial samt utbildning, utveckling och rådgivningsve ...
RM Business Group AB
Org.nr: 556915-7141
Aktiebolaget ska bedriva byggtjänster, möbeltillverkning, fastighetsförvaltning, ekonomisk rådgivning, e-handel med byggmaterial, bilservice och därmed förenlig verksamhet.
T&L Swed Import KB
Org.nr: 969748-8576
Import av sprit, vin, öl och mellanklassprodukter, kakel, klinker, marmor, granit, byggmaterial till byggföretag, livsmedel, frukt, grönt kök och badutrustning, järnsmide till företag.