Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Bagarmossen

365 dagar på jobbet AB
Org.nr: 556943-1967
Bolaget kommer att bedriva verksamhet inom byggbranschen, renovering av hus och industribyggnader, import och handel med byggmaterial. Rivning av bygganläggningar och bergsprängningar.
Bygg & Kraftledning i Stockholm AB
Org.nr: 556783-4238
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg- och projektledning, försäljning av byggmaterial, äga och förvalta fast och lös egendom, äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
MDB Invest Para. HB
Org.nr: 969748-9889
Oljeinvesteringar, handel med livsmedel, fordon, byggmaterial, elektroniska och mekaniska utrustningar och instrument. Finansiering av internationella projekt inom byggbranschen och oljeraffinaderier.
R.F.A. Group HB
Org.nr: 969754-3750
Bolaget kommer att syssla med import & export av livmedel, hygiensartiklar, datorer och dess tillbehör, möbler, kontorsmaterial och byggmaterial och förmedla resepaket försäljning och biljett genom provisionsarvode.
Ramsis Group Travel HB
Org.nr: 969763-0086
Bolaget kommer att syssla med försäljning av resepaket och flygbiljetter. Bolaget kommer att syssla med import & export av hygienartiklar, datorer och dess tillbehör, kontorsmaterial och byggmaterial.
Sweden Air Steam Management company AB
Org.nr: 556928-9720
Aktiebolaget ska bedriva partihandel med vvs-varor. Försäljning av automatisk utrustning för ånga, vatten och tryckluft. Byggverksamhet, handel med byggmaterial, handel med och förvaltning av fastigheter, handel med akti ...
Sweden Remodel Renovate & Bygg HB
Org.nr: 969770-5516
Samråd och tjänster inom bygg, anläggning och renovering. Bolaget skall bedriva import och export av varor som avser aktiviteter såsom byggmaterial som järn, el- och vvs-material, dekoration material såsom tyger och små ...