Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Angered

Brukspecialisten i Väst AB
Org.nr: 556523-0983
Bolaget skall idka handel med byggmaterial, företrädesvis bruk till murning och putsning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bruksspecialisten i Väst Holding AB
Org.nr: 556748-0958
Bolaget skall bedriva förvaltning av dotterbolagsaktier och andra värdepapper samt handel med byggmaterial, företrädesvis bruk till murning och putsning samt därmed förenlig verksamhet.
China heli AB
Org.nr: 556935-6271
Aktiebolaget ska bedriva import och export av restaurangprodukter, livsmedel samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget även bedriva hotel, restaurang- och caféverksamhet. Underentreprenör inom ombyggnation, ren ...
Jartec Entreprenad AB
Org.nr: 556778-4763
Bolaget ska bedriva handel med byggmaterial, bygg- och entre- prenadmaskiner, husvagnar, hus-, person- och lastbilar, järn- och metallskrot, fastigheter och värdepapper, ävensom idka ny-, om- och tillbyggnation, svetsnin ...
Joud Trading AB
Org.nr: 556848-9388
Bolaget ska bedriva import- och exportverksamhet av virke, papper, byggmaterial, metall, byggentreprenörverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
JULIAS IMP-EXPORT HB
Org.nr: 969743-2970
Städverksamhet. Import av byggmaterial och byggverksamhet.
Sofia HQZ HB
Org.nr: 969766-3749
- Byggnad och renovering - Trädgårdsarbete - Städning och fönsterputsning - Utrikeshandel (köpa utomlands att sälja i Sverige: byggmaterial, arbetskläder, maskiner, verktyg, glasföremål.)