Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Älvsjö

AtStockholm i Sverige Golv och Bygg AB
Org.nr: 556865-9584
Aktiebolaget ska bedriva golv och väggbeläggningsarbeten, byggverksamhet, snickeri, måleri och elektriska tjänster, handel och renovering av fastigheter, villor och lokaler, uthyrning av personal samt därmed förenlig ver ...
AXRÖR AB
Org.nr: 556373-2410
Bolaget skall äga och förvalta, köpa och sälja värdepapper och fast egendom, licens och varumärkesrättigheter, samt handels- och agenturrörelse med byggmaterial och tjänsteprodukter, såsom fastighetsförvaltning, i samban ...
B.3.K Bygg Teknik & Inredning AB
Org.nr: 556835-6389
Bolaget ska bedriva bygg- och bemanningsverksamhet, import och export av kläder, möbler, byggmaterial, nya och begagnade bildelar samt idka konsultverksamhet i anslutning därtill och därmed förenlig verksamhet.
Baltnord Bygg AB
Org.nr: 556995-3192
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggjobb, rivningsarbeten, målning, snickeri, byggnation av nya hus samt bedriva handel med byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Benafim AB
Org.nr: 556865-1862
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva export av byggmaterial, el-, bensin- och dieselmotorer och därmed förenlig verksamhet.
Bergslagens Fönster AB
Org.nr: 556724-1004
Bolaget ska bedriva försäljning av byggmaterial, främst fönster och därmed förenlig verksamhet.
Cederlöfs försäljningsAB
Org.nr: 556357-0182
Bolaget skall bedriva handel med byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Delwar Organization
Org.nr: 760415-XXXX
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla nationella och internationella affärsservicetjänster, arrangera utbildning, lämna rådgivning och yttranden i näringsfrågor, genomföra utredningar inom område ...
Husen Trade Consulting AB
Org.nr: 556838-3888
Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsvaror och byggmaterial, affärs- och konferenskonsultverksamhet, marknadsundersökningsverksamhet samt utbyte av kulturella aktiviteter. Bolaget skall idka marknadsföring av ny t ...
Inredning AR AB
Org.nr: 556839-7417
Bolagets verksamhet är att inreda samt bygga om hem samt handla med byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
N/S Johansson Bygg AB
Org.nr: 556183-2501
Bolaget ska idka byggnadsverksamhet, försäljning av byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Plumbing & Installation Sthlm HB
Org.nr: 969710-7028
VVS instalation och rådgivning. Försäljning av VVS och byggmaterial. Byggverksamhet, enklare byggnationer.
Scandinavian Methods AB
Org.nr: 556896-0677
Bolaget skall bedriva VVS-installationer samt försäljning, import och export av byggmaterial, VVS-material, vitvaror, skinnprodukter för detaljhandeln jämte därmed förenlig verksamhet.
Stig Erikssons Golv AB
Org.nr: 556220-4437
Bolaget skall bedriva golvläggning, handel med byggmaterial, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Sverag Byggmaterial AB
Org.nr: 556184-9901
Bolaget skall driva försäljning av byggnadsmaterial ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
THEOKAR AB
Org.nr: 556677-4492
Bolaget skall bedriva läkarkonsultationer, fastighetsförvaltning, byggverksamhet, import av byggmaterial och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.