Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Åkersberga

Agapama AB
Org.nr: 556882-3230
Bolaget skall vara verksamht inom byggverksamhet, renovering av hus omfattande snickeri, måleri och köksrenovering, städservice och handel med byggmaterial.
ARCT AB
Org.nr: 556814-4876
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva import och export av byggmaterial samt relaterad konsultation samt därmed förenlig verksamhet.
Aristol Konsult AB
Org.nr: 559033-3166
Aktiebolaget ska bedriva el, bygg och städverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva projektledning inom bygg, förmedling och utförande av hantverkstjänster samt städtjänster, export och import av by ...
AUXEL AB
Org.nr: 556952-5578
Aktiebolagets verksamhet är att projektera, installera och reparera elektriska anläggningar, samt byggverksamhet, städ- och flyttverksamhet, export och import och försäljning inom Sverige av bygg- och elprodukter (belysn ...
BUBU TIME AB
Org.nr: 556923-8040
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet såsom renovering, plattsättning, badrumsrenovering, snickeri och målningsarbete, byggstädning, försäljning samt import och export av byggmaterial och verktyg, samt därmed förenlig ...
CustomBygg AB
Org.nr: 556998-0922
Bolaget ska bedriva nybyggnationer, renoveringsarbeten, mark- arbeten, snickeriarbeten, handel med byggmaterial, uthyrning av byggverktyg, grävmaskiner och byggnadsställningar, konsultationer och totalentreprenader inom ...
Hantverkarna i Österåker AB
Org.nr: 556892-4335
Totalentreprenader vid byggnation av småhus, marina byggnationer, köp och försäljning av fastigheter och tomter, samt allt som hör därtill. Försäljning av inköpt byggmaterial.
Miljö Installation i Norrö AB
Org.nr: 559022-1833
Aktiebolaget ska bedriva installationer och service av rör, röranläggningar (VVS) värmepumpar, byggverksamhet, import av rör och byggmaterial samt äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Modulera AB
Org.nr: 556901-5075
Bolaget skall bedriva tillverkning, utveckling och försäljning av modulära stomsystem, byggmaterial, byggmaskiner och arbete med byggverksamhet, handel med fastigheter, huvudsakligen för bostadsändamål och därmed förenli ...
Nine Hallmontage AB
Org.nr: 556941-9129
Aktiebolaget ska bedriva hall montage, konstruktion och service av lagerhallar, garage, byggservice, handel med byggmaterial, svets- och smidesarbeten, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Norrbyggarna i Danderyd AB
Org.nr: 556428-5434
Bolaget skall bedriva handel med byggmaterial, underhåll och byggnation samt förvaltning av fastigheter och därmed förenlig arbetsledning och konsultation och idka därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper o ...
Sarark AB
Org.nr: 556842-4955
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom arkitektur och design jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva import och export av byggmaterial. Bolaget ska bedriva konsultation, byggentreprenader och försäljning ...
Sashas Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 556889-3530
Bolaget ska bedriva byggjobb, gräv, rivningsarbeten, schakt- och anläggningsentreprenader jämte därmed förenlig verksamhet. (städverksamhet och flytthjälp). Samt inköp och försäljning av byggmaterial.