Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Åhus

Bengt Johnsson Bygg & Design AB
Org.nr: 556678-9961
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med byggmaterial samt import och export av byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
BJ Holding AB
Org.nr: 556789-7524
Föremålet för bolagets verksamhet är direkt eller via dotterbolag bedriva handel med byggmaterial, samt import och export av byggmaterial. Bedriva lednings- och administrativa tjänster åt koncern- och intresseföretag, in ...
BJ Impex & Förvaltning HB
Org.nr: 969703-1871
Import och export av snickerier och byggmaterial och förvaltning av agenturer till svensk industri.
BNJ Bygg och Design HB
Org.nr: 969669-9835
Import, export och handel med byggmaterial samt konsultverksamhet vid mässor och utställningar samt därmed förenlig verksamhet.
Cuferma KB
Org.nr: 969764-4418
Försäljning av byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Peter Olvsborn AB
Org.nr: 556569-7108
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och fastigheter, kommersiell luftfartstrafik, byggverksamhet och fastighetsmäkleri, försäljning av byggmaterial och fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Wästerdala Gård AB
Org.nr: 556917-2454
Bolaget skall bedriva handel med begagnat byggmaterial, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.